Tulosta Tekstin koko: a A A

Hallinto

Suomen Merimieskirkko ry, organisaatiokaavio

Suomen Merimieskirkko ry:n organisaatiokaavio 2

Suomen Merimieskirkko ry:n hallinto

Suomen Merimieskirkko ry:n äänivaltaisia jäseniä ovat henkilöjäsenet, jäsenyhdistykset ja seurakuntajäsenet.

Korkeimmat päättävät elimet ovat SMK:n tilinpäätöskokous ja vaalikokous, josta jälkimmäinen valitsee hallituksen, jossa on 12 jäsentä. Hallitus ratkaisee asiat, joilla on strategista merkitystä. Hallituksen kokouksia valmistelee työvaliokunta (3-6 jäsentä), ja talousvaliokunta puolestaan valmistelee laajakantoiset talousasiat työvaliokunnalle.


Hallitus

Timo Lappalainen, puheenjohtaja
Paula Raitis, varapuheenjohtaja
Katarina Hildén
Mikko Jokela
Ilkka Kantola
Hannele Koivisto
Tarja Larmasuo
Jarkko Nisula
Sami Ojala
Jukka Salo
Asta Turtiainen
Mauri Vihko

Hallitus on lisäksi nimennyt kriisivalmiustyöryhmän ylläpitämään ja kehittämään kriisivalmiutta, Merimieskirkko-lehden toimituskunnan ja nimeää tarvittaessa projektiryhmiä.

Kunkin merimieskirkon yhteydessä toimii kirkkotoimikunta tai kirkkoraati.