Tulosta Tekstin koko: a A A

Services

Sjömanskyrkan fungerar som en mycket välkommen rastplats för såväl sjöfararen som långtradarchauffören samt för utlandsfinländaren och andra som befinner sig på resa, ett finländskt vardagsrum mitt i jäktet.

Sjömanskyrkan ett vardagsrum


På sjömanskyrkorna är man en människa för människor. Alla betjänas jämbördigt. Sjömanskyrkan är en viloplats som ett hem, där man kan vara sig själv bland andra finländare. På sjömanskyrkorna kan man läsa finskspråkiga och svenskspråkiga tidningar och böcker, titta på tv, spela olika spel, lyssna på musik, sjunga karaoke o.s.v.

Att vara tillsammans utan jäkt eller bara ta det lugnt för sig själv utgör en motvikt mitt i vardagsarbetet. I Sjömanskyrkans verksamhet är det väsentliga att möta människor och respektera dem. Verksamheten är av praktisk karaktär. Besökaren har om han önskar möjlighet att samtala om små och stora frågor av sorg och glädje med en förstående lyssnare. På sjömanskyrkorna får man också, om man vill vara för sig själv och i stillhet.

Hemtrvligt kafé


På sjömanskyrkorna kan man dricka kaffe eller andra förfriskningar, njuta av hembakta bullar och och köpa sig en munsbit eller äta lunch. Kyrkans kaféer är ett hemtrevligt alternativ med finländsk atmosfär än städernas stora kafékedjor.

Sjömanskyrkornas varumärke är doften av finskt kaffe och hembakt vetebröd. Till kaféet är vem som helst välkommen för en kopp kaffe elleret glas läsk, för att mumsa på en munk eller en örfil. Man kan titta in på en stund eller stanna litet längre.

En del sjömanskyrkor kan bjuda på frukost, lunch eller en lätt kvällsmåltid. Förmånlig husmanskost smakar både resenären eller en som uppehåller sig längre på orten. Kyrkorna har också möjlighet att anordna grillpartyn. Det lönar sig att fråga om möjligheter till cateringtjänster.

Jag minns alltid bulldoften då jag gick till sjömanskyrkan. Det var som att gå hem till mormor.” EU-tjänsteman i Bryssel 2009.

Till bastun på Sjömanskyrkan
 

Grundtanken med sjömanskyrkorna är att vara hemtrevliga och gästfria för alla besökare. Den finländska gästfriheten visar sig bl.a. i bastun. Sjömanskyrkans bastu är också för många ett verkligt andningshål för avkoppling och som inledning till veckoslutet.

På sjömanskyrkorna i Europa och i Åbo och i Nordsjö kan man njuta av badet i finsk bastu. Både allmänna bastuturer och privat beställningsbastu står till buds. Basturna på kyrkan är i bruk både av dem som tillfälligt tittar in och de regelbundna besökarna. Duscharna är räddningen för alla som behöver bli av med resdammet också utom bastutiderna.

Sjömanskyrkorna är också en utmärkt rastplats då kläderna behöver tvätt och strykning. Tvättmaskinen med sin torktumlare samt strykjärn och mangel garanterar att man är ren och snygg för fortsatt resa. ”Renlighet är halva fodret” och resten får man från kantinen.

Sjömanskyrkans bastu är den enda allmänna finska bastun på hundra kilometers håll. Bastun är veckans höjdpunkt och ett andningshål som jag inte kunde avstå ifrån.” Stamgäst i Antwerpen 2007.

 

På utfärd och till idrottsplatsen


Sjömanskyrkorna har för att ge frihet från vardagssysslor och -tankar också utfärds-och sportaktiviteter. På utfärd kan man ge sig i väg i mindre eller större grupper. Motions- och idrottsverksamheten är omfattande och regelbunden.

Sjömanskyrkan anordnar utflykter både för sjöfarare, långtradarchaufförer och för utlandsfinländare. Sjömanskyrkan ger också hjälp åt turistgrupper med att planera resor och utfärder och med att realisera dem. Och själva sjömanskyrkan är ju ett bra mål för en utfärd för dem som rör sig i närheten.

När man idrottar lär man känna varandra och att prata om annat än arbetsfrågor. I urvalet av idrottsgrenar finns det bl.a. fotboll och innebandy, boboll och friidrott. Utom motion erbjuder sjömanskyrkorna möjlighet att delta i många olika slag av hobbyverksamhet. Hobbyverksamheten ökar trivseln och ger också krafter att orka med arbetet.


Genom att svettas tillsammans kommer man lätt med i gänget. Det blir av att gå med i spelet också därför att man igen får träffa de här människorna.” Bobollspelare i Hamburg 2001.

 

Ett Finlandshem för utllandsfinländare


Medlemmar av kolonin och utlandsfinländarna har från första början varit en viktig målgrupp för Sjömanskyrkan. Idag är andelen utlandsfinländare av alla kontakter drygt 50 procent. Sjömanskyrkorna gör tjänst som kyrkor, som sociala och kulturella mötesplatser.

Sjömanskyrkorna utför enligt undersökningar som gjorts ett viktigt arbete som förebygger problem till gagn för familjerna utomlands. Arbetsformerna är bl.a. barn- och ungdomsarbete, familjeverksamhet, parrelations- och krisarbete samt åldringsomsorg. Finländarnas nätverk i utlandet upprätthålls exempelvis i familjeklubbar, dagklubbar, barnparkering, kock-klubbar, söndagsskolor, ungdomssamlingar och -läger, kurser för hjälpledare, kvällar med au pairer, diskussionskretsar, bastukvällar för damer o.s.v. Arbetet utvecklas med tiden och enligt behov.

Finländaren är allra mest finländsk utomlands. Sjömanskyrkorna har ett brett urval av finländska livsmedel, läskdrycker och sötsaker. Rågbröd, salmiak havregryn, renkött, HK:s blåstämlplade korv, Aura senap, Olvi o.s.v ger smak av Finland på tungan. I Finlandsbutiken kan man också köpa finländska handarbeten, design textilier och bruksföremål.

Sjömanskyrkan ger logi åt en resenär


Våra sjömanskyrkor erbjuder trygg inkvartering av god kvalitet och till moderata priser i hjärtat av Europas storstäder. Sjömanskyrkorna är också lämpliga för möten och sammankomster eller som festplatser för större och mindre grupper.

Vem som helst kan logera för en natt eller för längre tid på våra kyrkor i Europa. Man kan övernatta i ett dubbelrum eller i gemensam inkvartering. Kyrkan inkvarterar också turist- och elevgrupper samt olika sällskap och kretsar och lag. Dessutom finns det alltid nödinkvartering. Sjömanskyrkorna har olika stora lokaliteter exempelvis för möten, seminarier och familjefester både för privata och för olika organisationer. Lokalerna lämpar sig också för långvarigt bruk och för grupper som samlas regelbundet.

Jag blev en gång rånad London, och jag hade inga pengar för en natt på hotell. Det enda stället där jag kunde övernatta var sjömanskyrkan.” Tiina från Helsingfors.

Kyrkans tjänster individuellt


Sjömanskyrkorna utför i Europa tjänst för Finlands evangelisk-lutherska kyrka, då de har omsorg om församlingsmedlemmarna som befinner sig utomlands. Sjömanskyrkan är mången utlandsfinländares ”hemkyrka”, där man får alla slags kyrkliga tjänster.

Sjömansprästerna som förrättar dop, konfirmationer, jordfästningar och vigslar står för minnesvärda tjänster. Sjömanskyrkorna kan anordna både små och intima tillfällen och större kyrkliga fester.

På sjömanskrkorna förrättas regelbundet finska gudstjänster och andakter. Också själavård kan erbjudas. Bland personalen finns det alltid yrkesfolk som har tid och som är beredda att lyssna och samtala om alla slags livsfrågor.
På sjömanskyrkorna påtvingar man inte religion på någon, men man undviker den inte heller. Kristendomen är på sjömanskyrkorna praktisk handling, kärlek till nästan i levande livet.

Rastplats för långtradarchaufförer och motorister

Sjömanskyrkorna är träffpunkter och rastplatser för långtradarchaufförerna. Där utbyter man de senaste nyheterna hemifrån och ute i världen. Också motorcyklisterna trivs i den hemtrevliga miljön på sjömanskyrkorna.

Romantiken är långt avlägsen från långtradarchaufförens arbete trots rörelsefriheten. Ibland måste man köra i kapp med klockan, ibland är arbetet väntan vid gränserna, i köer och trafikstockningar. Till avigsidorna av arbetet hör också ensamheten och avsaknaden av en kompis att prata med. Sjömanskyrkorna är hemtrevliga rastplatser för chaufförerna, platser för tankning och tvätt.

De finländska motorcyklisterna i Europa har hittat sjömanskyrkornas tjänster. Motoristen kan titta in, för att sträcka på benen, dricka en kopp kaffe eller rentav stanna litet längre. På sjömanskyrkan kan man i storstaden hitta en trygg förvaringsplats för motorcykeln över natten.


Det är inget tvivel om att man hellre sitter två timmar på sjömanskyrkan än väntar två timmar vid ratten.” Långtradarchaufför i Lybeck 2010.

 

 

 

Julgåva till den okände sjöfararen

Paketen till ”Den okände sjöfararen” är en gammal och alltjämt levande tradition, genom vilken framför allt medlemmarna i Sjömanskyrkans arbetskretsar visar sin kärlek till sin nästa. Förberedelserna för julpaketen påbörjas redan tidigt på våren.

I sjömanskyrkkretsarna stickar man  under året hundratals par ullstrumpor, som Sjömnskyrkan sänder till jul åt finländska sjöfarare som år tvungna att fira jul i tjänst ombord på fartygen. Julgåvor delas också ut åt de utländska sjöfarare som firar jul i hamnarna i Finland.

Paketet kan innehålla utom ett par strumpor andra småsaker som en bok, sötsaker eller ett spel. Paketet från Sömanskyrkan är ofta den enda julklappen som sjöfararen får ombord på båten. Paketet med strumporna värmer både fötterna och hjärtat - och också givaren.

Julklappen till ”den okände sjöfararen” innebär att den som gjort den och avsändaren inte vet vilken sjöfarare som får den. Kärleken till nästan och omtanken är osjälviska.

Församlingar

Finlands Sjömanskyrka bjuder ut högklassigt Malagavin under etiketten Kirkkoviini-Kyrkvin till församlingarnas nattvardsbruk. Lue lisää