Tulosta Tekstin koko: a A A

i Finland

Sjömanskyrkorna i Finland


Sjömansmissionsarbetet i Finland började i Åbo i slutet av 1800-talet. Sjömanskyrkans arbete blev det i början av 1900-talet, vid samma tid som hamnmissionen grundades i Hangö. Sjömanskyrkan har sedan dess  betjänat i början finländare  också i hemlande och sedan också utländska sjöfarare samt
andra besökare.

I detta nu har Finlands Sjömanskyrka åtta fingerande sjömanskyrkor i vårt land (på kartan utmärkta med blått). I Finland finns dessutom ett arbetscenter för Tysklands sjömanskyrka i Mäntyluoto i Björneborg. De sjömanskyrkor som har upphört med sin verksamhet är på kartan utmärkta med rött.

Av dem fanns i tiden på områden som Finland blev tvungen att avstå åt Sovjetunionen (numera Ryssland).


Det torde inte vara en överdrift att säja, att sjömanskyrkan å ena sidan har varit före sin tid, men å andra sidan eftersträvat att föregripa framtida förändringar.” Biskop Eero Huovinen 1992.

Kontakten hem


Då sjöfararen kommer till en hamn är det viktigaste för honom att han får kontakt med sina närmaste. Sjömanskyrkan har under tidernas gång gjort det möjligt på många olika sätt.

Sjömännen från den s.k tredje världen är ibland tvungna att stanna ombord på fartyget i närmare ett år utan att emellanåt kunna besöka sitt hem. Då de anlänt till hamnen är den viktigaste tjänstensom man kan erbjuda dem en möjlighet att ta kontakt med dem därhemma.

Sjömanskyrkorna har tidigare före de nutida kommunikationsmedlen informerat dem därhemma om
de finländska sjömännens resor och öden ute i världen genom tidskriften Sjömansvännen. Senare har kontaktmöjligheter stått till buds genom telefonkiosker och -kort, och numera genom sms-kort samt internetförbindelser med e-post och skype-samtal.


Efter att ha suttit fast i isen på Bottenhavet i två veckor, kunde sjömännen med vår bil komma till
butiken och till sjömanskyrkan för att ta kontakt hem och till sina anhöriga.” Hilkka Ollitervo, ledande hamnkurator på sjömanskyrkan i Kemi-Torneå.