Tulosta Tekstin koko: a A A

Ombord

Efter att hamntiderna blivit kortare och lastningstekniken utvecklats har det återstått mycket litet fritid i hamnarna. Eftersom sjöfararen nödvändogtvis inte längre hinner sticka sig in på sjömanskyrkan, går hamn- eller skeppskuratorn från Sjömanskyrkan ombord på fartyget.

Sjömanskyrkan gick ombord

Båtbesöket är från första början en av Sjömanskyrkans viktigaste arbetsformer. Hamnkuratorn träffar sjöfararna då fartyget är i hamn. Man går ombord och frågar hur det står till och för att samtala om frågor som är aktuella. Om besättningen har tid tar Sjömanskyrkans kleinbuss ajofararna till kyrkan och tillbaka till hamnen.

Skeppsprästarbetet som kom i gång i Finland år 1983 har vuxit sig stort till en verksamhetsform som omfattar personalomsorgen för hela den finländska handelsflottan. Nuförtiden seglar Sjömanskyrkans skeppskuratorer med fartygen och deltar i besättningens vardagsarbete. Genom att delta i arbetet skapas förtroliga kontakter till besättningen ombord. Vänskaplliga samtal och genom att dela med sig av frågor som man har på hjärtat minskar risken för mänskliga misstag ombod på båten. Den sakkunskap som Sjömanskyrkan har utvecklat står som modell för den internationella utbildningen av skeppskuratorer.