Tulosta Tekstin koko: a A A

Merenkulun turvallisuuspalkinto

Ennen kuin liikenneministeri Anne Berner luovutti Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sundayn vartiolaiva Merikarhun kapteenille, kapteeniluutnantti Juha Välimäelle (vas.), esitteli palkintotoimikunnan puheenjohtaja, Merimieskirkon pääsihteeri Hannu Suihkonen palkinnon saajan ja perusteita. Ministeriä avusti merenkulkujohtaja Tuomas Routa Trafista (oik.).

Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday luovutettiin vartiolaiva Merikarhulle 19.9.2016.

Kuvagalleria.

Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Merikarhulle on myönnetty arvostettu merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday. Liikenneministeri Anne Berner luovutti palkinnon 19.9.2016. Palkinto jaettiin nyt 18. kerran.

Palkintotoimikunta perusteli valintaansa seuraavasti: "Merikarhun toiminta osana Frontexin koordinoimaa operaatiota Välimerellä on ennaltaehkäisevästi pelastanut lukuisia ihmishenkiä. Merikarhu on toiminut Itämerellä jo pitkään meriturvallisuuden hyväksi ja toiminnallaan Välimerellä välittänyt suomalaisen merenkulkuturvallisuuden osaamista ja toimintoja eteenpäin. Palkinnon myöntämisellä Merikarhulle huomioidaan myös Rajavartiolaitoksen muiden toimijoiden ja alusten toiminta ihmishenkien pelastamiseksi Välimerellä".

Luovuttaessaan palkintoa liikenneministeri Berner korosti merenkulun kansantaloudellista merkitystä Suomelle. Hän piti Merikarhun toimintaa Välimerellä osoituksena luotettavuudesta ja tehokkuudesta sekä esimerkkinä siitä, miten osaamisen voi viedä ulkomaille.

Palkinnon vartiolaiva Merikarhun puolesta otti aluksen kapteeni, kapteeniluutnantti Juha Välimäki. Hän tähdensi operaation Välimerellä olleen osoitus vuosien saatossa kerätystä ammattitaidosta, hyvästä yhteistyöstä ja oikeasta asenteesta.

Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday on viranomaisten sekä ammatti- ja vapaa-ajan merenkulun järjestöjen vuonna 1996 perustama tunnustuspalkinto. Palkintotoimikunnan puheenjohtajaorganisaatio on Suomen Merimieskirkko ry.

Palkinnon myöntämisen perusteena voi olla konkreettinen teko, oivallus, asenne, kehitysprojekti tai muu merenkulun turvallisuuteen liittyvä seikka. Palkinto voidaan antaa nimetylle henkilölle, aluksen miehistölle, varustamolle, viranomaiselle tai muulle yhteisölle.

Palkintoesine

Palkintoesineenä on Emil Cedercreutzin tekemä pronssiin valettu veistos Ruorimies. Pysti on pienoismalli Eliel Sundströmin Maarianhaminan kaupungille vuonna 1933 lahjoittamasta Cedercreutzin veistoksesta Mannen vid ratten - Mies ruorissa.

Palkinnon saajat:

1997 Kari Lehtola, 1998 Heikki Valkonen, 1999 Suomen Meripelastusseura, 2000 Kaj Jansson, (2001 ei jaettu), 2002 Kari Lehtosalo, 2003 Ahvenanmaan meriturvallisuuskeskus, 2004 Erkki Ukkonen, 2005 Langh Ship varustamon henkilökunta, 2006 Jaakko Pitkäjärvi, 2007 METO-viranomaisyhteistyö, 2008 Vesa Rissanen, 2009 Juhani Tammisto, 2010 Meripartiotoiminta, 2011 miinalaiva Pohjanmaan alushenkilökunta, 2012 merenkulkuneuvos Paavo Wihuri ja 2013 komentaja Petteri Leppänen, (2014 ei jaettu), 2015 Liikenneviraston VTS-toiminta, 2016 vartiolaiva Merikarhu (Rajavartiolaitos).

Palkinnon taustaorganisaatiot:

Helsingfors skeppsbefälhavareförening rf - Helsingin Laivapäällikköyhdistys ry, Finnpilot Pilotage Oy, Luotsiliitto ry - Lotsförbundet rf, Liikenteen turvallisuusvirasto - Trafiksäkerhetsverket, Meriliitto ry - Sjöfartsförbundet rf, Merimiespalvelutoimisto - Sjömansservicebyrån, Merivoimat - Sjöstridskrafterna, Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet, Suomen Ammattikalastajaliitto ry - Finlands Yrkesfiskarförbund rf, Suomen Konepäällystöliitto ry - Finlands Maskinbefälsförbund rf., Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry, Suomen Laivanpäällystöliitto ry - Finlands Skeppsbefälsförbund rf, Suomen Merimieskirkko ry - Finlands Sjömanskyrka rf, Suomen Merimies-Unioni ry - Finlands Sjömans-Union rf, Suomen Meripelastusseura ry - Finlands Sjöräddningssällskap rf, Suomen Partiolaiset ry - Finlands Scouter rf, Suomen Tietoliikennetekniset ry - Finlands Telekommunikationstekniker rf, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry, Suomen Varustamot ry - Rederierna i Finland rf, Suomen Purjehdus ja Veneily ry - Segling och Båtsport i Finland fr, – Satamaoperaattorit ry, Suomen Matkustajalaivayhdistys - Passagerarfartygsföreningen i Finland rf.