Tulosta Tekstin koko: a A A

20 år sedan Estoniakatastrofen

Förens låsanordning höll inte.

Bilfärjan Estonia gav sig av på sin sista resa från Tallinn till Stockholm den 27 september 1994 klockan 19.15. I den grova sjögången brast låsen till fartygets bogvisir, visiret lossnade och slet även upp den bakomvarande rampen så att vatten kunde strömma in på bildäck. Estonia fick kraftig slagsida, kapsejsade och sjönk den 28 september klockan 1.50. Det första räddningsmanskapet var på plats ungefär en timme senare. I olyckan dog 852 personer, 137 räddades.

Enligt den internationella haverikommissionen var den grundläggande orsaken till olyckan att Estonias för redan från början var för dåligt konstruerad. Dess låsanordningar borde ha varit många gånger kraftigare.