Tulosta Tekstin koko: a A A

Kunniakäynti

LEHDISTÖTIEDOTE PRESSMEDDELANDE 6.10.2015

PÅ SVENSKA

KUVAGALLERIA 2015

Kunniakäynti mereen menehtyneiden muistoksi

Pyhäinpäivänä 31.10.2015 klo 12.00 järjestetään perinteinen merenkulkijoiden ja mereen menehtyneiden muistohetki Merisatamanrannassa Helsingin Eirassa Ursinin kalliolla. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen.

Hartauspuheen pitää Suomen Merimieskirkko ry:n pääsihteeri Hannu Suihkonen. Musiikista vastaa Helsingin NMKY:n mieskuoro Jukka Okkosen johdolla. Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n edustajat laskevat seppeleen merenkulkijoiden muistomerkille, ja Suomen Meripelastusseuran alukset tekevät kunniakäynnin aikana ohimarssin.

Tilaisuuden jälkeen on kaikille avoin kahvitarjoilu Suomen Merimieskirkon Merisalissa Albertinkatu 2, Helsinki. Meripelastusalukset ovat yleisön nähtävillä Kauppatorin rannassa n. klo 13.30 lähtien.

Muistohetken järjestelyistä vastaa yhteensä 16 merenkulkujärjestöä ja viranomaista. Tilaisuuden käytännön järjestelyt hoitaa vuosittain Suomen Merimieskirkko ry.


Lisätietoja ohjelmasta ja haastattelumahdollisuuksista: merenkulkijatyön johtaja Jaakko Laasio, Suomen Merimieskirkko ry, puh. 0400 156 660.

 

OHJELMA

Helsingin NMKY:n mieskuoro, johtaa Jukka Okkonen: Eero Erkkilä, loppukoraali kantaatista Tamburo Militaro                                  

Puhe: pääsihteeri Hannu Suihkonen, Suomen Merimieskirkko ry

Hiljainen hetki vainajien muiston kunnioittamiseksi

NMKY:n mieskuoro: Franz Schubert: Helig, Helig, Helig

Seppeleenlasku: Laivanpäällystöliitto ry

NMKY:n mieskuoro: Otto Palmgren, Heijastus

Kunniakäynnin järjestäjätahot (vuosittaisen seppeleenlaskuvuoron mukaisessa järjestyksessä)

Suomen Laivanpäällystöliitto ry
Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Suomen Varustamot ry
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Suomen Meripelastusseura ry
Suomen Konepäällystöliitto ry
Suomen Tietoliikennetekniset ry
Rajavartiolaitos
Helsingin Laivanpäällikköyhdistys ry
Satamaoperaattorit ry
Merimiespalvelutoimisto
Meriliitto ry
Merivoimat
Luotsiliitto ry
Suomen Merimieskirkko (hoitaa tilaisuuden käytännön järjestelyt vuosittain)

**

 

Minnesandakten för de på havet omkomna

På Alla helgons dag 31.10.2015 kl. 12.00 förrättas den traditionella minnesandakten för de på havet omkomna, platsen är Ursinsberget i Eira Helsingfors. Tillställningen är gratis och öppen för allmänheten.

Andakten hålls av generalsekreterare Hannu Suihkonen från Sjömanskyrkan och för musiken svarar Helsingfors UMKF:s manskör under ledning av Jukka Okkonen. Sjöräddningssällskapets fartyg hedrar stunden genom defilering. Representanter för Finlands Skeppsbefälsförbund rf förrättar kransnedläggningen.

Efter uppvaktningen bjuder Finlands Sjömanskyrka på kaffe vid Albertsgatan 2. Sjöräddningsfartygen finns till påseende vid Salutorget ca kl. 13.30.

För arrangemanget ansvarar 16 olika sjöfartsorganisationer och myndigheter. Finlands Sjömanskyrka rf tar hand om de praktiska arrangemangen årligen.

Mera information om programmet och möjligheter till intervju av direktör för arbetet bland sjöfarare Jaakko Laasio, Finlands Sjömanskyrka rf, tel. 0400 156 660.

 

PROGRAM

Helsingfors UMKF:n manskör, leder Jukka Okkonen: Eero Erkkilä, avslutande koral ur kantaten Tamburo Militaro

Tal, generalsekreterare Hannu Suihkonen, Finlands Sjömanskyrka rf

Stilla stund för att hedra de omkomnas minne

UMKF:n manskör: Franz Schubert, Helig, Helig, Helig

Kransnedläggning: Finlands Skeppsbefälsförbund rf

UMKF:n manskör: Otto Palmgren: Heijastus

Ansvariga organisationer bakom minnestunden (i kransnedläggningsorder)

Finlands Skeppsbefälsförbund rf
Finlands Sjömans-Union FSU rf
Finlands Rederiförening rf
Trafiksäkerhetsverket Trafi
Finlands Svenska Scouter rf
Finlands Sjöräddningssällskap ry
Finlands Maskinbefälsförbund rf
Finlands Telekommunikationstekniska rf
Gränsbevakningsväsendet
Helsingfors Skeppsbefälhavareförening rf
Hamnoperatoörerna rf
Sjömansservicebyrån
Sjöfartsförbundet rf
Marinen
Lotsförbundet rf
Finlands Sjömanskyrka ry (tar hand om de praktiska arrangemangen årligen)