Tulosta Tekstin koko: a A A

Ett kombinationsfartyg av rang bevakar våra territorialvatten

Utsjöbevakningsfartyget Turva lägger till vid kajen i Skatudden i Helsingfors i april 2015. Fartyget är närmare hundra meter långt, 17,4 meter brett och kommer upp i en maxhastighet på 20 knop.

Fartygets maskinchef, ingenjörpremiärlöjtnant Riku Ojala, redogör för Turvas teknik. Turva är ett fartyg i hundramiljonersklassen med avancerad teknik och en livslängd på 30 år.

Gränsbevakningsväsendets nya utsjöbevakningsfartyg Turva väcker intresse i Östersjöländerna och ännu längre bort.

Gränsbevakningsväsendets nya flaggskepp Turva började planeras redan 2008. Fartyget byggdes på STX varv i Raumo och överlämnades till beställaren i maj 2014. Turva har varit i operativt bruk i snart ett år och man har redan hunnit studera hennes verksamhet i praktiken i olika förhållanden. Fartyget ska tåla flitig användning året om.

Visionen var att bygga ett multifunktionellt, säkert och miljövänligt fartyg. Energieffektivitet är också ett genomgående tema.

Turva drivs med LNG, dvs. flytande naturgas, som går att tanka i flera av Finlands kuststäder. Hon genererar inget eget avloppsvatten och utsläppsnivån för LNG-gasen uppfyller de krav som träder i kraft på Östersjön 2016.

Dual fuel-maskineriet kan också drivas med diesel, men naturgas rekommenderas som bränsle eftersom det är ett miljövänligare och säkrare alternativ. Motorerna är Wärtsiläs högklassiga marindieslar och Azipod-propellrarna köptes in från Rolls-Royce i Raumo.
 

Multifunktionell och kostnadseffektiv

Bevakningsfartyget Turva tillhör den nya generationens fartyg och anskaffades i enlighet med regeringsprogrammet för att sköta gränsövervakning och sjöräddning. Fartyget kan rädda människor ur havet och från ett annat fartyg.

Turva är i ständig beredskap. Hon måste kunna fungera tillförlitligt i alla väder- och siktförhållanden.

Fartyget är utrustat för att klara av krävande miljösäkerhetsuppdrag, bland annat oljekatastrofer: ombord finns 800 meter oljelänsar och en 1 000 kubikmeters tank för uppsamling av olja från havet.

Turvas nödbogseringskapacitet är 100 ton, vilket innebär att hon vid behov kan bogsera en stor oljetanker som förlorat styrförmågan.

Beroende på situationen och efterfrågan är fartyget tillgängligt för såväl internationella operationer som havsforskning och myndighetssamarbeten.

Turva har en helikopterplatta i den främre delen som är konstruerad så att alla räddningshelikoptrar som verkar i Östersjöområdet får plats att landa på däck. Det går även att tanka helikoptrarna ombord: vid katastrofer effektiviseras arbetet och man sparar tid.

Fartyget har en hög skadetolerans tack vare de sektionerade konstruktionerna. Ett skadat området kan isoleras utan att man behöver avbryta uppdraget till sjöss. Fartyget har den högsta isklassen A1 Super.


Engagerad personal

Turva har två besättningar som arbetar i åttadagarsskift. Mellan 18 och 20 man finns på plats och vid normal gång sköter minst två av dem manövreringen på kommandobryggan. Maskinrummet kan övervakas både från kommandobryggan och nere i maskinrummet.

Interiört är fartyget trivsamt och snyggt. Där finns både gym och bastu som personalen kan använda på sin fritid. Det går att se tv-program och möjligheter till kommunikation finns via satellittelefon.

När jag frågar personalen om sina erfarenheter från fartyget är de mycket nöjda. Självklart finns det alltid utrymme för justeringar och förbättringar. Erfarenhet ger lärdomar och nya perspektiv, vilket utvecklar verksamheten på fartyget.


Östersjöns stolthet

Utsjöbevakningsfartyget är målat i finska flaggans färger och hennes huvudsakliga operationsområde är Finska viken och norra Östersjön.

Hon är stationerad vid Finska vikens sjöbevakningssektion och hennes hemmahamn är Obbnäs i Kyrkslätt, men man ser henne ganska ofta till exempel i Södra hamnen i Helsingfors. Turvas befälhavare är kommendörkapten Marko Aheristo.

Fartyget presenterades för allmänheten redan förra året vid Open Ship-evenemang i flertalet kuststäder. Till och med president Sauli Niinistö kom och studerade fartygets finesser.

Snart ska Turva åka till ett sjöräddningsevenemang i Tyskland; det nya fartyget har väckt positivt intresse i Östersjöländerna och rentav längre bort.

Sjösäkerhetsuppdragen tillhör fartygets viktigaste uppdrag, vilket var tydligt även under dagen för min intervju: precis när fartyget lagt till vid kajen fick hon ett anrop om att åka i väg på ett sjöräddningsuppdrag inom en halvtimme. Scouternas motto ”Alltid redo!” passar väl in även på detta fartyg.


Text och bilder: Anne Valtonen
Översättningen: Novatext/Mari Nyman