Tulosta Tekstin koko: a A A

Laivakuraattori

Merimieskirkon laivakuraattorityö on hyväksytty osaksi varustamoiden laatujärjestelmää. Suomen Merimieskirkko on tämän työalan uranuurtaja maailmassa.

Sinustako laivakuraattori?

Haluatko uusia näkökulmia työhösi? Haluatko kokeilla elämistä kirkon työntekijänä ”tavallisella” työpaikalla?

Merimieskirkon nimikkolaivakuraattorina pääset tutustumaan laivayhteisöön kirkon työntekijänä. Kuraattorimme seilaavat sekä matkustaja- että rahtilaivoilla oman työnsä ohessa muutaman kerran vuodessa. Tehtävänäsi on tukea merenkulkijoiden työssä jaksamista keskusteluin ja olemalla mukana heidän arjessaan.

Seilaamiseen valmennamme koulutuksin. Koulutus on kolmevuotinen ja perehdyttää niin Merimieskirkkoon kuin merenkulkuunkin. Tutustumme myös erilaisiin kriisityön metodeihin. Tarjoamme mentorointia, työhön perehdyttämistä sekä työnohjaustakin.

Etsimme ensisijaisesti teologeja, diakonia- tai nuorisotyöntyöntekijöitä, jotka ovat valmiita laittamaan itsensä likoon ja edustamaan kirkkoamme sen seinien ulkopuolella.

Kysymyksiin vastaa Jaakko Laasio, puh. 0400 156 660, **@**.

 

Vill du bli en skeppskurator?

Vill du förnya ditt sätt att arbeta? Vill pröva ett liv som kyrkans arbetare på en ”vanlig” arbetsplats?

Som Sjömanskyrkans skeppskurator får du dyka in ett skeppssamhälle. Våra avtalsskeppskuratorer seglar inom sin ordinarie anställning. De finns på passagerar- och fraktfartyg samt isbrytare och seglar några gånger per år. Som uppgift har de att stödja den enskilda sjöfararen i sitt arbete genom diskussion. Viktigt är också att leva med i fartygets vardag.

Vi förbereder kuratorerna med skolning. Skolningen varar i tre år och innehåller element av Sjömanskyrkan och sjöfarten. Olika metoder i krisarbete blir också bekanta. Mentor, arbetshandledning och allmän vägledning i sysslan finns till förfogande.

Vi söker vid första hand teologer, diakoni- eller ungdomsarbetare som vill pröva sina vingar som kyrkans arbetare utanför dess väggar.

Frågorna till: Jaakko Laasio 0400 156 660, e-post: **@**.