Tulosta Tekstin koko: a A A

Yt:t päättyivät

Raahen vanha merimieskirkko 2006. Kuva: SMK/Marko Toljamo.

Raahen uusi merimieskirkko 2010. Kuva: SMK/Sakari Lehmuskallio.

Suomen Merimieskirkon yhteistoimintaneuvottelut päättyivät. Neuvottelujen seurauksena Merimieskirkosta vähenee yhteensä 4,4 henkilötyövuotta.

 

Suomen Merimieskirkon taloudellisista ja tuotannollisista sekä toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuvista syistä käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluissa käsiteltiin Merimieskirkon kotimaan kirkkojen, laivakuraattorityön sekä keskustoimiston toimintoja. Neuvottelut koskettivat yhteensä 22 työntekijää.

Neuvottelujen seurauksena Merimieskirkosta vähenee yhteensä 4,4 henkilötyövuotta. Irtisanomiset ja osa-aikaistamiset koskettavat yhteensä kymmentä työntekijää ja työn uudelleen organisoinnista johtuvat järjestelyt koskettavat kaikkia työntekijöitä. Työn uudelleen järjestelyillä lisätään paikallisten merimieskirkkojen ja niiden työntekijöiden välistä yhteistyötä sekä organisoidaan Merimieskirkon keskustoimiston työ uudelleen. Lisäksi kehitetään vapaaehtoistyötä.

Suomen Merimieskirkon hallitus päätti kokouksessaan 16.12.2015, että Raahen merimieskirkko suljetaan ja siellä kartoitetaan mahdollisuudet jatkaa työtä vapaaehtoisvoimin. Lisäksi kartoitetaan Oulun merimieskirkon mahdollisuus toimia nykyistä pienemmissä tiloissa.

Edellä mainituilla toimilla sekä muilla neuvotteluissa käsitellyillä asioilla saavutettava taloudellinen säästö on vuonna 2017 noin 240 000 euroa. Merimieskirkon talous on 2010-luvulla ollut useina vuosina alijäämäinen. Kuluvana vuonna on tullut tietoon tätä ja ensi vuotta koskevia rahoitusvähennyksiä koskien erityisesti laivakuraattorityötä.

Merimieskirkon hallituksen puheenjohtaja Timo Lappalainen totesi useiden vuosien tappiollisten tilinpäätösten pakottaneen ikäviin, mutta välttämättömiin päätöksiin: ”Toiminnan volyymi ja laatu ovat kohdallaan, mutta työn jatkaminen edellyttää nyt rankkoja ratkaisuja! Mitään nykyistä pestiä ei lopetettu sinänsä turhana tai heikkolaatuisena!”

Merimieskirkko toimii ulkomailla asuvien ja liikkuvien suomalaisten parissa sekä tekee kansainvälistä merenkulkijatyötä Suomen satamissa.

Vuonna 2014 Merimieskirkon työssä oli 286 000 kohtaamista. Kotimaan kansainväliset merimieskirkot palvelevat Haminassa, Kotkassa, Helsingin Vuosaaressa ja Hernesaaressa, Turussa, Raumalla, Kokkolassa, Raahessa, Oulussa, Kemissä ja Torniossa. Merimieskirkon laivakuraattorit kohtasivat suomalaisilla laivoilla 5000 merenkulkijaa vuonna 2014. 

Ulkomailla Merimieskirkolla on toimintaa Saksassa, Belgiassa, Hollannissa, Luxemburgissa, Isossa-Britanniassa ja Kreikassa. Lisäksi harjoitetaan matkapappitoimintaa Irlannissa, Puolassa ja Kaakkois-Aasiassa. 

Merimieskirkon rahoituksesta hieman yli puolet on omaa varainhankintaa. Merkittävimpiä rahoittajia ovat seurakunnat, Suomen ev.lut. kirkko, RAY, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Wihurin rahasto ja Merimieseläkekassa.

Lisätietoja:
pääsihteeri Hannu Suihkonen, puh. 040 1922 778, **@**