Tulosta Tekstin koko: a A A

Ympäristöohjelma

Suomen Merimieskirkko välittää ympäristöstä. Yhdistys täsmentää omaa ympäristöohjelmaansa vähintään kolmen vuoden välein.

Merimieskirkon toimintayksiköt huolehtivat osaltaan toimintansa piirissä olevien ihmisten ympäristötietoisuudesta ja kannustavat heitä näkemään ympäristökysymykset osana arkipäivän valintoja.

Johtoryhmä ohjeistaa Merimieskirkko-organisaation kulloinkin kolmen vuoden ajaksi asetettavista konkreettisista tavoitteista.

Ympäristökysymyksiä pidetään esillä Merimieskirkon henkilöstön kokoontumisissa, intrassa sekä merimieskirkkojulkaisussa.

Merimieskirkossa tehtiin ympäristöohjelman laatimisen yhteydessä v. 2009 selvitys ympäristöön vaikuttavista toiminnoista eri yksiköissä. Vertailevia ympäristökartoituksia tehdään kolmen vuoden välein.

Hallitus seuraa ympäristötavoitteiden toteutumista.


pdf liite

Avaa ja lue tästä Merimieskirkon ympäristöohjelma (pdf).