Tulosta Tekstin koko: a A A

Ympäristöohjelma

Merimieskirkko huolehtii toimintansa piirissä olevien ihmisten ympäristötietoisuudesta ja kannustaa heitä näkemään ympäristökysymykset osana arkipäivän valintoja.

Merimieskirkossa tehtiin ympäristöohjelman laatimisen yhteydessä v. 2009 selvitys ympäristöön vaikuttavista toiminnoista eri yksiköissä. Vertailevia ympäristökartoituksia tehdään noin kolmen vuoden välein.

Merimieskirkon toimintayksiköt huolehtivat osaltaan toimintansa piirissä olevien ihmisten ympäristötietoisuudesta ja kannustavat heitä näkemään ympäristökysymykset osana arkipäivän valintoja.

Ympäristökysymyksiä pidetään esillä Merimieskirkon henkilöstön kokoontumisissa, intrassa sekä merimieskirkkojulkaisussa.

Johtoryhmä ohjeistaa Merimieskirkko-organisaation kulloinkin kolmen vuoden ajaksi asetettavista konkreettisista tavoitteista. Hallitus seuraa ympäristötavoitteiden toteutumista.

 


pdf liite

Suomen Merimieskirkon ympäristöohjelma